• VWG de Bevelanden
  VWG de Bevelanden
 • VWG de Bevelanden
  VWG de Bevelanden
 • VWG de Bevelanden
  VWG de Bevelanden
 • VWG de Bevelanden
  VWG de Bevelanden
 • VWG de Bevelanden
  VWG de Bevelanden

vwg op excursie naar landgoed de mattenburgh bij Bergen op Zoom

Spechten excursie Mattenburg 2 . 7-3-15 Small

Verslag van de jaarlijkse spechtenexcursie naar het Landgoed "De Mattemburgh" op zaterdag  7 maart 2015.


Ons werkgebied bestrijkt Noord- en Zuid Beveland en Neeltje Jans.

Wij werken met vele enthousiaste vrijwilligers en willen graag dat deze website een ontmoetingsplaats vormt voor iedereen die in vogels is geïnteresseerd.

Twitter Stream

Gebruikerswaardering:  / 5

U kunt uw beoordeling geven door op de foto hieronder te klikken 

Mark 18-02-15 Colijnsplaat - haven

 Foto van de maand februari 2015 Mark Hoekstein grote aalscholver ©. Locatie haven-Colijnsplaat 18 februari 2015

 Voorwaarden foto van de maand insturen

Zie hier op nieuwsblog de foto's van de vorige maanden en jaren

 

Copyright

Copyright van foto's en teksten berusten bij de fotograaf van de foto of bij de auteur van de betreffende tekst. Het is niet toegestaan teksten of foto's te publiceren zonder toestemming van de fotograaf of auteur.

Vogelwerkgroep De Bevelanden

U kunt op deze website informatie vinden over Vogelwerkgroep De Bevelanden. Verder vindt u informatie over de subwerkgroepen en de activiteiten die er plaatsvinden. U kunt de recente waarnemingen op de Bevelanden zien en zelf waarnemingen (in ms-word en of pdf graag) via e-mail naar de webmaster versturen. Op de soortenlijst kunt u zien welke soorten er allemaal op Noord- en Zuid-Beveland zijn waargenomen. Op de gebiedenpagina krijgt u een overzicht van de vogelgebieden die op de Bevelanden liggen.

Wij wensen we u veel kijk- en leesplezier toe!

logo1 vwg

 

voorlaatste nieuwsblog foto van de Maand 2013 / 14 / 15

voorlaatste nieuwsblog foto van de Maand 2013 / 14 / 15
Foto van de maand januari 2015 Corine Oste ©. ijsvogel locatie Fort Ellewoutsdijk 14 januari 2015   Foto van...

Nieuwsblog vwg leden

Nieuwsblog vwg leden
Groene Specht waarderingsprijs 2013
  Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afd. Bevelanden

Nieuwsblog vogelwerkgroep op de bevelanden

Nieuwsblog vogelwerkgroep op de bevelanden
  U kunt u nog aanmelden voor het Vogelatlasproject 2012 tot 2015.  ...
 • 1
 • 2

jaarlijkse terugkerende activiteiten

1. Excursie Brouwersdam door Wim de Wilde vind Ieder jaar eind januari plaats.

2. Ganzen en zwanen tellingen op de Bevelanden.

 IJsduiker  Brandgans

3. Trekvogeltelling aan de voet van de stormvloedkering (de Banjaard) kijken uit naar overtrekkende vogels.

4. Roofvogelwerkgroep. Mark met assistentie van Jan, zijn een jonge boomvalk aan het ringen.

 TrektelOosterscheldekering480x360  Foto5Ringerenassistenklimmerendejongeboomvalkjes  

5. Huttentocht Merien ontdekt iets bijzonders bij de wandeling naar de hut.

6. Bevelandse Koningsdag Big Day. Zoals ieder jaar speelt het zich allemaal weer af op Noord-Beveland en Neeltje Jans.

merien klein kijker 2  Lennrat Verheuvel rietzager  

7. In de maanden december, januari en februari vinden de landelijke slaaplaatstellingen van bruine en blauwe kiekendief.

8. Blauwereiger en Zilverreiger slaapplaatstellingen.

Bruine Kiekendiefkopie  Kleine Zilverreiger kerncentrale Borsele Niek Oele