Na enige jaren van stilte heeft de Roofvogelwerkgroep als onderdeel van de KNNV- Vogelwerkgroep De Bevelanden de draad weer opgepakt.
Met als doel zoveel mogelijk te weten te komen van het verblijf van roofvogels op De Bevelanden.
Het belangrijkste onderdeel is het in kaart brengen van de aantallen broedende roofvogels per soort en hun broedsucces.
Daarnaast zullen er ook wintertellingen van o.a. Blauwe en Bruine kiekendieven georganiseerd worden.

De verzamelde gegevens worden gebundeld in een jaarrapport en de gegevens komen ook in de landelijke en provinciale database terecht.
Zo wordt iedere activiteit leuker en nuttiger. 

De coördinatie gebeurt door o.a. Coordinator functie is momenteel vacant en anderen, zij zullen ervoor zorgen dat je feedback krijgt en jouw vragen beantwoord worden. 

Coordinator functie is momenteel vacant. e-mail: Contact

Werkgroep Roofvogels Zeeland Website voor informatie over de Roofvogel Werkgroep.

 

 Naar verslagen roofvogels

 Niels bruine kiek 200x150

 

    Foto Piet de Dreu ©.  Sperwer laat zich regematig in tuin zien 

 

buizerd edward rilland-bath          Foto Edward Minnaar © Buzerd